Strategia marketingowa

Muzeum Pamięci Sybiru

Opracowanie strategiczne: pozycjonowanie marki wraz z planem działań na lata 2018-2021

Zakres opracowania: określenie pozycjonowania marki we współpracy z zespołem kierowniczym placówki, uporządkowanie i optymalizacja działań marketingowych MPS, kreacja konceptów i projekty materiałów.

Cele

Budowanie świadomości marki Muzeum Pamięci Sybiru, wspieranie instytucji w wypełnianiu roli społecznej i przygotowanie do funkcjonowania instytucji w docelowej siedzibie stałej.

Rezultaty

Azymut brandingowy, szereg pomysłów kreatywnych oraz plan aktywności, obejmujący wszystkie grupy docelowe, kanały dotarcia, narzędzia i działania w ujęciu kalendarzowym w perspektywie 4-letniej.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną