Współpraca przy realizacji serwisu korporacyjnego

Unibep SA

Współpraca przy opracowaniu UX serwisu korporacyjnego grupy unibep

Zakres prac

Współpraca w rozproszonym zespole projektowym w zakresie opracowania user experience oraz struktury i architektury treści.

RezultatY

Serwis internetowy, zawierający informacje korporacyjne, ofertowe, inwestorskie, adresowany do szerokiego grona interesariuszy i spełniający standardy XBRL.

Zobacz: www.unibep.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną